Понеделник 21, Септември 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 14.09.2020г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Насоки при работа в училищната среда /МОН/:

Заповед за организация на учебния ден. 

Декларация за информирано съгласие от родител.

Заповед за достъп

Заповед за достъп и движение на учениците.

Заповед за екип за подкрепа.

Заповед за организационен екип Ковид-19. 

План за Ковид-19.

Правила за превключване при Ковид-19. 

Правила Ковид-19.

Протокол Ковид-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели: