Понеделник 24, Юни 2024г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
03.09.2018г. Вид на процедурата:
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в Регистъра на ОП:
01756
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018-2019 година
Свързана преписка
03.09.2018г.
29.09.2017г. Вид на процедурата:
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” EАД
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” EАД Възлагане на обществена поръчка
Свързана преписка
29.09.2017г.