Неделя 10, Декември 2023г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 29.09.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” EАД Възлагане на обществена поръчка
Вид на процедурата: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” EАД