Понеделник 24, Юни 2024г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 03.09.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 01756
Описание на поръчката: Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018-2019 година
Вид на процедурата: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА