Понеделник 21, Септември 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 16.09.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училище и в интернет
С цел да се гарантира правото на учениците на достъп до подходяща информация  и материали в мрежата и безопасното им поведение в интернет, Министерството на образованието и науката е разработило Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училище и в интернет:
 
Линкове за информация :
 
Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с центъра за безопасен интернет:
 
 
Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители”:
 
 
 
 
Сподели: