Вторник 23, Юли 2024г.
Средно училище „Васил Левски“ – град Хасково е одобрено за участие по Национална програма „България – образователни маршрути“ – МОН – 2024 година.
В проекта са включени 80 ученици и 8 ръководители от СУ „Васил Левски“ – град Хасково.
Министерството на образованието и науката (МОН) подпомага създаването на условия за развитие на съвременното образование на XXI век чрез обучение, възпитание и социализация на всички ученици, по всяко време и навсякъде. Подобен подход подпомага затвърждаването и надграждането на знанията и уменията, придобити в училище.
Получените знания чрез преживяване извън училището, чрез различни образователни маршрути и посещения на културни, научни и държавни институции, допринасят за личностното и гражданско развитие на учениците, за патриотичното им възпитание, както и за придобиване на трайно, интегрирано знание.
Образователните маршрути включват обекти в тематичните направления:
- история и археология – от древността до днес;
- география и икономика – от недрата на земята и минералите до икономическите предизвикателства в реалния живот;
- природни науки и екология – златното сечение в науката и природата;
- изкуства, архитектура и литература – пренесени от векове за векове.
Сподели: