Понеделник 24, Юни 2024г.
 
СУ „Васил Левски“ – гр. Хасково участва в схема „Училищно мляко“, финансирана от Бюджет на Република България/Държавен фонд „Земеделие“ с финансовата подкрепа на Европейски съюз.
Броят на децата, които ще получават мляко и млечни продукти през настоящата 2023/2024 учебна година е 375.
Схема „Училищно мляко” има за цел да насърчава консумацията на прясно и кисело мляко, на други млечни продукти и мед, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата.
Прилагането на тази схемата в училищата ще увеличи консумацията на мляко, млечни продукти и мед от деца и ще допринесе за формирането на здравословни хранителни навици.
 
Схемата „Училищно мляко” в учебните заведения се прилага за постигане на следните цели:
 
       1.Трайно увеличаване на делът на млякото и млечните продукти в храненето на децата, във възрастта, когато се оформят хранителните им навици;
       2.Повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко, млечни продукти и мед сред децата, за да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици;
       3.Стимулиране производството и реализацията на мляко.
 
Съпътстващи педагогически мерки, които СУ „Васил Левски“ ще реализира през учебната 2023/2024 година:
 
През месец Октомври 2023 г. – Беседа на тема: „Откъде идва млякото“
През месец Ноември 2023 г. – Апликация на тема: „Млекодайни животни“
През месец Декември 2023 г. – Филм на тема: „Мандра“
През месец Януари 2024 г. – Практическо занятие на тема: „Сандвичи с млечни продукти“
През месец Февруари 2024 г. – Беседа на тема: „Ползата от меда и млечните продукти“
През месец Март 2024 г. – Рецептите на мама и баба на тема: „Как да си приготвим млечен шейк“
През месец Април 2024 г. – Беседа на тема : „Стихотворения и гатанки за млечни животни и млечни продукти“
През месец Май 2024 г. – Практическо занятие на тема: „Забавни игри“
 
 
Сподели: