Неделя 14, Април 2024г.

График на училищния план-прием за I клас за учебната 2023/2024 година:

 1. Обявяване на свободни места – 24.04.2023г.
 2. Подаване на заявления за първо класиране – от 26.04.2023г.  до 01.06.2023г. (включително)
 3. Обявяване на резултатите от първо класиране – 02.06.2023г.
 4. Записване на приетите ученици след първи етап – от 05.06.2023г.  до 08.06.2023г.
 5. Обявяване на свободни места – 09.06.2023г.
 6. Подаване на заявления за второ класиране  -  от 12.06.2023г. до 16.06.2023г. (включително)
 7. Обявяване на резултатите от второ класиране – 19.06.2023г.
 8. Записване на приетите ученици след второ класиране – от 20.06.2023г. до 22.06.2023г. (включително)
 9. Обявяване на свободните мета – 23.06.2023г.
 10. Подаване на заявления за трето класиране – от 26.06.2023г.  до 29.06.2023г. (включително)
 11. Обявяване на резултатите от трето класиране – 30.06.2023г.
 12. Записване на приетите ученици след трето класиране – от 03.07.2023г. до 06.07.2023г. (включително)
 13. Попълване на свободните места след трето класиране – от 07.07.2023г. до 14.09.2023г. (включително)

 

Работно време на комисията: от 08:00 часа до 16:30 часа.

Заявления за прием в първи клас могат да се подават чрез ел. портал:  http://priem.haskovo.bg – рубрика „ Прием в първи клас“ или на място  в  училището

Сподели: