Петък 27, Ноември 2020г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва

Сесия май-юни

  • Български език и литература - 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май 2021 г. -
    31 май 2021 г.

Сесия август-септември

  • Български език и литература - 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август 2021 г.
    - 02 септември 2021 г.
Сподели: