Понеделник 21, Септември 2020г.

 № по ред       Име                  Презиме            Фамилия              Длъжност 

1 Галина Латунова Делчева 1. Заместник-директор, административно-стопанската дейност
2 Красимира Захариева Сапунджиева-Димитрова 1. Главен счетоводител
3 Димитър Динков Ерфандов 1. Библиотекар
4 Мария Василева Кирева 1. Завеждащ, административна служба
5 Диана Желязкова Данева 1. Технически секретар
6 Димитър Христов Кърлешов 1. Общ работник
7 Иванка Петрова Гогова 1. Чистач/ Хигиенист
8 Кадрие Рамадан Мустафа 1. Чистач/ Хигиенист
9 Недка Петрова Бойчева 1. Чистач/ Хигиенист
10 Величка Петрова Ангелова 1. Чистач/ Хигиенист
12 Латина Величкова Иванова 1. Домакин
13 Иванка Атанасова Милева 1. Чистач/ Хигиенист
14 Кирилка Петрова Гочева 1. Чистач/ Хигиенист
15 Мариян Янакиев Метларов 1. Огняр
16 Ваня Григорова Николова 1. Чистач/ Хигиенист
17 Стефка Тенева Алеманова 1. Медицинска сестра
18 Марийка Димитрова Добрева 1. Чистач/ Хигиенист
Сподели: