Неделя 14, Април 2024г.
Непедагогически персонал
 
Милко Симеонов Милев – Общ работник
Мариян Янакиев Метларов – Огняр
 
Хигиенисти
 
Иванка Петрова Гогова
Кадрие Рамадан Мустафа         
Недка Петрова Бойчева
Грудя Николова Йорданова 
Иванка Атанасова Милева       
Кирилка Петрова Гочева           
Ваня Григорова Николова        
Марийка Димитрова Добрева
Мария Тодорова Младенова 
 
Медицинска сестра
 
Стефка Тенева Алеманова
 

Директор, заместник-директори, непедагогически състав
 

Директор, заместник-директори, счетоводители, секретар

Директор, заместник-директори, счетоводители, секретар, библиотекар

 

 

Сподели: