Събота 18, Септември 2021г.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – УЧИТЕЛИ
 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА
 
Ръководство
 
Милена Михайлова Михайлова  –  Директор
Елена Димитрова Карабойдева – Заместник-директор, учебна дейност
Марияна Любомирова Тодорова – Заместник-директор, учебна дейност
Таня Иванова Полихронова-Иванова – Заместник-директор, административно-стопанската дейност
 
Училищен психолог
 
Таня Каражекова
 
Ресурсни учители
 
Олга Руменова Милева
София Иванова Павлова
 
Учители
 
Български език и литература
 
Радостина   Дякова Димова    
Димитър Йорданов Димитров
Диляна Цветкова Караджова
 
Математика и информатика
 
Виолета Петкова Митева – Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
Ангелина Захариева Митева
Станимира Марчева Стефанова
Маргарита   Добрева Кирева
Теодора Нанчева Караджова
 
Чужди езици
 
Янка Ангелова Георгиева
Снежана Въчева Николова      
Делчо Петров Делчев
Даяна Димитрова Бойкова
 
Природни и обществени науки
 
Дияна Иванова Атанасова       
Ани Климентова Динкова          
Ваня Константинова Хъркова  
Надя Славчева Ангелова          
Антон Йорданов Ванчев
Ива Георгиева Иванова
Тодор Константинов Ангелов   
Валентин Ангелов Ангелов       
 
 
 
Изкуства
 
Нурица Геворковна Калпакчиян         
Мирена Светлинова Чолакова
 
Физическа култура и спорт
 
Християн Антонов Христозов  
Васил Стайков Стайков 
Петър Тонев Желев
 
Технологии и предприемачество и информационни технологии
 
Станимира Тонева Михова      
 
Начални учители – от 1.клас до 4.клас
 
Дора  Колева Димова
Иванка Димова Грозева
Веселина Ангелова Козалиева-Георгиева
Станка Йорданова Костадинова         
Милена Митрева Стоева
Антоанета    Делчева Желязкова
Недялка Петрова Вълкова
Паолина Валентинова Иванова
Дарина Нейкова Кирчева
Светла Теодосиева Рудева
Иванка Ванчева Колева
Ангелина Велева Крушкова
Росена Смилова Хаджиева
Таня Ангелова Чонева
Антоанета Дякова Добрева
Елена Ангелова Ташева
 
Учители ЦДО – от 1.клас до 4.клас
 
Йоанна Николова Кирякова
Росица Данчева Хинкова
Тодорка Иванова Кирева
Радостина Николаева Димова
Ирена Иванова Карагочева
Милена Димитрова Добрикова
Пламена Кирчева Георгиева   
Ваня  Димитрова Иванова
Галя Петрова Камберова
Таня Тенева Делчева
Димитрина Тодорова Димитрова
Веселина Панчева Паскова     
Мария Евгениева Георгиева
Дафинка Къдринова Гаджева
Николина Йорданова Янева
Милена Димитрова Иванова
 
Учители ЦДО – от 5.клас до 7.клас
 
Диана Григорова Видева
Афродита Васкова Паунова
Зоя Петрова Димова
Светла Миткова Минчева
София Миткова     Стоянова
Костанса Севова Костадинова
 
Училищна администрация
 
Красимира Захариева Сапунджиева-Димитрова – Главен счетоводител
Мария Василева Кирева – Завеждащ, административна служба
Диана Желязкова Данева – Технически секретар
Латина Величкова Иванова – Домакин
Димитър Динков Ерфандов – Библиотекар
 

 

Милена Михайлова – Директор на СУ „Васил Левски” – Хасково
 

Директор, заместник-директори, педагогически и непедагогически състав

 

Директор, заместник-директори, класни начални учители /1.клас – 4.клас/
 

Директор, заместник-директори, учители ЦДО /1.клас – 7.клас/

Директор, заместник-директори, учители и класни ръководители /5.клас – 12.клас/
 

Директор, заместник-директори, ресурсни учители, училищен психолог

Директор, заместник-директори, непедагогически състав
 

Директор, заместник-директори, счетоводители, секретар

Директор, заместник-директори, счетоводители, секретар, библиотекар

 

 

 
Сподели: