Вторник 23, Юли 2024г.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – УЧИТЕЛИ
 2023 – 2024 УЧЕБНА ГОДИНА
 
Ръководство
 
Милена Михайлова Михайлова  –  Директор
Елена Димитрова Карабойдева – Заместник-директор, учебна дейност
Марияна Любомирова Тодорова – Заместник-директор, учебна дейност
Таня Иванова Полихронова – Заместник-директор, административно-стопанската дейност
 
Училищен психолог
 
Таня Димитрова Каражекова
 
Педагогически съветник
 
Мария Миткова Кючукова
 
Ресурсни учители
 
София Иванова Павлова
 
Учители
 
Български език и литература
 
Радостина Дякова Димова    
Росица Георгиева Данчева
Диана Григорова Видева
Надя Славчева Ангелова
Афродита Васкова Паунова
 
Математика и информатика
 
Антоанета Петрова Атанасова – Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
Иванка Вълчева Драгиева
Станимира Марчева Стефанова
Маргарита Добрева Кирева
Теодора Нанчева Караджова
 
Чужди езици
 
Янка Ангелова Георгиева
Делчо Петров Делчев  
Теодор Пламенов Атанасов
Даяна Димитрова Бойкова
 
Природни и обществени науки
 
Дияна Иванова Атанасова       
Ани Климентова Динкова          
Ваня Константинова Хъркова  
Антон Йорданов Ванчев
Ива Георгиева Иванова
Тодор Константинов Ангелов   
Валентин Ангелов Ангелов       
 
Изкуства
 
Нурица Геворковна Калпакчиян         
Мирена Светлинова Чолакова
 
Физическа култура и спорт
 
Християн Антонов Христозов  
Стамена Стаменова Стамова
Петър Тонев Желев
 
Технологии и предприемачество и информационни технологии
 
Станимира Тонева Михова      
 
Начални учители – от 1.клас до 4.клас
 
Дора  Колева Димова
Иванка Димова Грозева
Веселина Ангелова Козалиева-Георгиева
Станка Йорданова Костадинова         
Милена Митрева Стоева
Антоанета Делчева Желязкова
Недялка Петрова Вълкова
Паолина Валентинова Иванова
Дарина Нейкова Кирчева
Ирена Иванова Данева
Иванка Ванчева Колева
Ангелина Велева Крушкова
Росена Смилова Хаджиева
Таня Ангелова Чонева
Антоанета Дякова Добрева
Елена Ангелова Ташева
 
Учители ЦОУД – от 1.клас до 4.клас
 
Йоанна Николова Колева
Росица Данчева Хинкова
Тодорка Иванова Кирева
Радостина Николаева Димова
Нора Севдалинова Беджева
Милена Димитрова Добрикова
Васислава Маринова Кирева
Яница Антонова Вълкова
Цветелина Юриева Колева
Димитрина Тодорова Тончева 
Мария Евгениева Георгиева
Дафинка Къдринова Гаджева
Николина Йорданова Янева
Милена Димитрова Иванова
Галя Петрова Камберова
Инна Пламенова Топалова
 
Учители ЦОУД – от 5.клас до 7.клас
 
Зоя Петрова Димова
Светла Миткова Минчева
София Миткова Стоянова
Гергана Тодорова Христова
Севгин Хайри Иса
Теодора Николаева Никова
Антония Ангелова Милева
Веселина Панчева Паскова
Андриан Бялков Трендафилов
Анна Добромирова Димитрова
 
Училищна администрация
 
Красимира Захариева Сапунджиева-Димитрова – Главен счетоводител
Мария Георгиева Апостолова – Завеждащ административна служба
Диана Желязкова Данева – Технически секретар
Димитрина Михайлова Ангелова – Деловодител
Латина Величкова Иванова – Домакин
Димитър Динков Ерфандов – Библиотекар
 
 
 

 

Милена Михайлова – Директор на СУ „Васил Левски” – Хасково
 

Директор, заместник-директори, педагогически и непедагогически състав

 

Директор, заместник-директори, класни начални учители /1.клас – 4.клас/
 

Директор, заместник-директори, учители ЦДО /1.клас – 7.клас/

Директор, заместник-директори, учители и класни ръководители /5.клас – 12.клас/
 

Директор, заместник-директори, ресурсни учители, училищен психолог

Директор, заместник-директори, непедагогически състав
 

Директор, заместник-директори, счетоводители, секретар

Директор, заместник-директори, счетоводители, секретар, библиотекар

 

 

 
Сподели: