Събота 04, Февруари 2023г.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – УЧИТЕЛИ
 2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА
 
Ръководство
 
Милена Михайлова Михайлова  –  Директор
Елена Димитрова Карабойдева – Заместник-директор, учебна дейност
Марияна Любомирова Тодорова – Заместник-директор, учебна дейност
Таня Иванова Полихронова-Иванова – Заместник-директор, административно-стопанската дейност
 
Училищен психолог
 
Таня Каражекова
 
Ресурсни учители
 
Олга Руменова Милева
София Иванова Павлова
 
Учители
 
Български език и литература
 
Радостина   Дякова Димова    
Димитър Йорданов Димитров
Диана Григорова Видева
Надя Славчева Ангелова
 
Математика и информатика
 
Антоанета Петрова Атанасова – Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
Иванка Вълчева Драгиева
Станимира Марчева Стефанова
Маргарита Добрева Кирева
Теодора Нанчева Караджова
 
Чужди езици
 
Янка Ангелова Георгиева
Костанса Севова Костадинова   
Теодор Пламенов Атанасов
Даяна Димитрова Бойкова
 
Природни и обществени науки
 
Дияна Иванова Атанасова       
Ани Климентова Динкова          
Ваня Константинова Хъркова  
Антон Йорданов Ванчев
Ива Георгиева Иванова
Тодор Константинов Ангелов   
Валентин Ангелов Ангелов       
 
Изкуства
 
Нурица Геворковна Калпакчиян         
Мирена Светлинова Чолакова
 
Физическа култура и спорт
 
Християн Антонов Христозов  
Стамена Стаменова Стамова
Петър Тонев Желев
 
Технологии и предприемачество и информационни технологии
 
Станимира Тонева Михова      
 
Начални учители – от 1.клас до 4.клас
 
Дора  Колева Димова
Иванка Димова Грозева
Веселина Ангелова Козалиева-Георгиева
Станка Йорданова Костадинова         
Милена Митрева Стоева
Антоанета    Делчева Желязкова
Недялка Петрова Вълкова
Паолина Валентинова Иванова
Дарина Нейкова Кирчева
Ирена Иванова Данева
Иванка Ванчева Колева
Ангелина Велева Крушкова
Галя Петрова Камберова
Таня Ангелова Чонева
Антоанета Дякова Добрева
Елена Ангелова Ташева
 
Учители ЦОУД – от 1.клас до 4.клас
 
Йоанна Николова Колева
Росица Данчева Хинкова
Тодорка Иванова Кирева
Радостина Николаева Димова
Нора Севдалинова Беджева
Милена Димитрова Добрикова
Гергана Миткова Георгиева
Яница Антонова Вълкова
Жана Бончева Димитрова
Цветелина Юриева Колева
Димитрина Тодорова Димитрова
Веселина Панчева Паскова     
Мария Евгениева Георгиева
Дафинка Къдринова Гаджева
Николина Йорданова Янева
Милена Димитрова Иванова
 
Учители ЦОУД – от 5.клас до 7.клас
 
Афродита Васкова Паунова
Зоя Петрова Димова
Светла Миткова Минчева
София Миткова Стоянова
Гергана Тодорова Христова
Севгин Хайри Иса
Делчо Петров Делчев
Антония Ангелова Милева
Веселина Енева Райчева
 
Училищна администрация
 
Красимира Захариева Сапунджиева-Димитрова – Главен счетоводител
Мария Василева Кирева – Завеждащ административна служба
Диана Желязкова Данева – Технически секретар
Латина Величкова Иванова – Домакин
Димитър Динков Ерфандов – Библиотекар
 
 

 

Милена Михайлова – Директор на СУ „Васил Левски” – Хасково
 

Директор, заместник-директори, педагогически и непедагогически състав

 

Директор, заместник-директори, класни начални учители /1.клас – 4.клас/
 

Директор, заместник-директори, учители ЦДО /1.клас – 7.клас/

Директор, заместник-директори, учители и класни ръководители /5.клас – 12.клас/
 

Директор, заместник-директори, ресурсни учители, училищен психолог

Директор, заместник-директори, непедагогически състав
 

Директор, заместник-директори, счетоводители, секретар

Директор, заместник-директори, счетоводители, секретар, библиотекар

 

 

 
Сподели: