Вторник 04, Август 2020г.

№ по ред       Име                  Презиме            Фамилия              Длъжност 

1 Милена Михайлова Михайлова 1. Директор, училище
2 Мариана Георгиева Калъпова 1. Заместник-директор, учебна дейност
3 Елена Димитрова Карабойдева 1. Заместник-директор, учебна дейност
4 Йоанна Николова Кирякова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
5 Дора Колева Димова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
6 Иванка Димова Грозева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
7 Марияна Любомирова Тодорова 1. Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
8 Веселина Ангелова Козалиева-Георгиева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
9 Станка Йорданова Костадинова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
10 Милена Митрева Стоева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
11 Антоанета Делчева Желязкова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
12 Недялка Петрова Вълкова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
13 Паолина Валентинова Иванова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
14 Дарина Нейкова Кирчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
15 Диана Николова Владимирова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
16 Петър Тонев Желев 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
17 Светла Теодосиева Рудева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
18 Иванка Ванчева Колева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
19 Росица Данчева Хинкова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
20 Анжелина Николаева Борева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
21 Тодорка Иванова Кирева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
22 Радостина Дякова Димова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23 Илияна Димитрова Панайотова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
24 Ангелина Захариева Митева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
25 Ани Климентова Динкова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
26 Валентин Ангелов Ангелов 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
27 Дияна Иванова Атанасова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
28 Ваня Константинова Хъркова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
29 Нурица Геворковна Калпакчиян 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
30 Васил Стайков Стайков 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
31 Виолета Петкова Митева 1. Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
32 Ангелина Велева Крушкова 1. Старши учител, подготвителна група
33 Таня Иванова Полихронова-Иванова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
34 Галя Пламенова Ванчева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
35 Радостина Николаева Димова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
36 Росена Смилова Хаджиева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
37 Диана Григорова Видева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
38 Ирена Иванова Карагочева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
39 Таня Ангелова Чонева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
40 Антоанета Дякова Добрева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
41 Елена Ангелова Ташева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
42 Таня Димитрова Каражекова 1. Психолог, училищен
43 София Иванова Павлова 1. Старши учител, ресурсен
44 Олга Руменова Милева 1. Старши учител, ресурсен
45 Милена Димитрова Добрикова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
46 Пламена Кирчева Георгиева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
47 Надя Славчева Ангелова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
48 Зоя Петрова Димова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
49 Янка Ангелова Георгиева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
50 Станимира Тонева Михова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
51 Петя Въчкова Йорданова-Бонева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
52 Димитър Йорданов Димитров 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
53 Антон Йорданов Ванчев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
54 Мирена Светлинова Чолакова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
55 Ива Георгиева Иванова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
56 Яница Антонова Вълкова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
57 Станимира Марчева Стефанова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
58 Тодор Константинов Ангелов 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
59 Светла Миткова Минчева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
60 Галя Петрова Камберова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
61 Даяна Димитрова Бойкова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
62 Инна Пламенова Топалова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
63 Димитрия Ангелова Найденова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
64 Християн Антонов Христозов 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
65 Веселина Панчева Паскова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
66 Мария Евгениева Георгиева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
67 Дафинка Къдринова Гаджева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
68 Маргарита Добрева Кирева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
69 Делчо Петров Делчев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
70 Диляна Цветкова Караджова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
71 Николина Йорданова Янева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
72 Теодора Нанчева Караджова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Сподели: