Четвъртък 20, Януари 2022г.

 

 

 

   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ХАСКОВО

                            гр.Хасково, ул. „Стара планина” № 2, 

                   e-mail: fevruari_19@abv.bg ,  www.soulevski-hs.com

 

 

                                                       Технически секретар/счетоводство: 

                                             038/66 43 16

                                             Заместник директори:

                                             038/66 43 18

                                             Директор:

                                             038/66 29 93

 

Сподели: